Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
13. mai kl. 13:53

Driftsforstyrrelser på vannledningsnettet

På grunn av arbeider med nye tilførselsledninger til høydebasseng på Borkenes, er vannforsyninger til de ulike områder her lagt om.

Les mer clear
vann 1

Kommunalt vann- og avløp

Det er vaktberedskap hele døgnet for å ta seg av hendelser på vann- og avløpsnettet. Det kan være vannlekkasjer, vesentlige endringer i vanntrykket, kloakktilstopping og oversvømmelser.

Ring tlf. 770 26 000 (kontortid) / 975 26000 (utenom normalarbeidstid)

Kommunen ønsker melding om:

  • Vannet blir borte
  • Vannlekkasjer
  • Kummen som slår
  • Større kjelleroversvømmelser
  • Tett avløp på det kommunale ledningsnettet/utslipp forurensning
  • Tette rister og sandfang

 

Sentrale bestemmelser når det gjelder vann- og avløpsgebyrer er følgende:

  • Lov av 16.3.2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
  • Forskrift av 1.juni 2004 nr. 931 om begrensing av forurensing, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.
  • Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvæfjord kommune
  • Øvrige dokumenter:

 

Publisert | Oppdatert 30. april 2018