Normalt forbruk av vann er beregnet å være 60 kubikk vann per år per person. En husstand med stort bruksareal og få personer i boligen, kan spare en god del på å få installert vannmåler, selv om det da må betales for vannmålerleie til kommunene. Du kan finne ut om det vil være lønnsomt for din husstand å få installert vannmåler ved å taste inn antall personer i husstanden og bruksarealet på din bolig i dette regnearket

Vannmåleren betales av kommunen, og leies ut til abonenten mot en årlig vannmålerleie. Selv installasjonen av vannmåleren betales av abonnenten.

For utfyllende informasjon om vannmålerordningen i Kvæfjord kommune, kan du lese dokumentene nedenfor: