Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Akkurat nå

hender

Vil du bidra frivillig, eller trenger du hjelp?

I forbindelse med Koronasmitten som nå sprer seg i Norge og resten av verden, ønsker Kvæfjord kommune å komme i kontakt med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som er villige til å bidra med ulike oppgaver fremover. Det er også viktig at folk som trenger hjelp har en kanal hvor de kan melde behov.

Nyheter

Innskriving i grunnskolen utsatt

Innskriving av elever i grunnskolen den 23.mars 2020 utsettes inntil videre da grunnskolene er stengt. Nærmere informasjon vil komme på et senere tidspunkt.

Kunngjøringer

Eiendomsskatt og kommunale gebyrer – justert forfall

Kvæfjord kommune har tidligere kunngjort vedtak om utskriving av eiendomsskatt og kommunale gebyrer for året 2020. Her var det lagt opp til nye forfallsfrister for betaling av de kommunaltekniske gebyrer og eiendomsskatt.

Ut fra de kapasitetsutfordringer kommunen møter i arbeidet med å hindre spredning av Koronavirus, er det bestemt å videreføre etablert ordning der faktura for de kommunaltekniske gebyrer og eiendomsskatt skrives ut for fire måneder om gangen. I tillegg til utsendt faktura med forfall pr 20.mars, tar vi derfor sikte på slik fakturering;

 

·  En faktura for perioden 1.mai-31.august med forfall pr 20.juni

·  En faktura for perioden  1.september-31.desember med forfall pr 20.oktober

 

Fra 2021 går Kvæfjord kommune over til månedlig fakturering.

Cold Response 2020

Kvæfjord kommune vil i større eller mindre grad bli berørt av Forsvarets øvelse, Cold Response. For at lokalbefolkningen skal holdes best mulig orientert om øvelsen har kommunen mottatt et faktaark som beskriver forholdene rundt årets øvelse. Dette faktaarket er levert kommunen på følgende språk:

Norsk

Engelsk

Nordsamisk

Kvæfjord frivillige
Visit kvæfjord