Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
13. mai kl. 13:53

Driftsforstyrrelser på vannledningsnettet

På grunn av arbeider med nye tilførselsledninger til høydebasseng på Borkenes, er vannforsyninger til de ulike områder her lagt om.

Les mer clear

Nyheter

På tur i Kvæfjord

Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan for 12 kommuner, deriblant Kvæfjord kommune. Det inviteres til mange flotte turer inn i naturen med geologi-, kultur og naturveileder.

Nedenfor finner du kort informasjon om turene som finner sted i Kvæfjord kommune i 2019. For mer informasjon henvises det til Turkalenderen som også viser alle turene i de 12 kommunene.

Sommerjobb for ungdom: Boas

Kommunestyret har vedtatt å tilby sommerjobb til ungdommer under 18 år, tilknyttet Boas (bo -og aktivitetssenter) på Borkenes. 

Kunngjøringer

Varsel om planstart

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1,
12-8 og 12-14 varsles oppstart av privat reguleringsplan
for del av gnr 19 bnr 32 i Kvæfjord
kommune.

Nye veiadresser?

Som ledd i å fullføre tildelingen av nye og mer enhetlige veiadresser innenfor et adresseprosjekt som ble dratt i gang av Kartverket, har Kvæfjord formannskap bedt om at tre forslag til nye adressenavn blir gjenstand for høring:

Kvæfjord frivillige
Visit kvæfjord