Hva inneholder postlisten? 
Postliste (offentlig journal) er en oversikt over post til og fra kommunen, som er registrert i kommunens arkivsystem. Postlisten publiseres vanligvis med to arbeidsdagers forsinkelse og er tilgjengelig i et halvt år. 

Elev, klient og personalsaker publiseres ikke på postlisten.

Innsyn i kommunens dokumenter
Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn.
Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen den siste tiden, unntatt for person-/klientsaker. 

Bygg- og plansaker publiseres i fulltekst og kan lastes ned direkte uten å be om innsyn.

Her finner du også politiske møter og saksdokumenter hvor også tekstdokumenter publiseres.
Noen av våre dokumenter publiseres i fulltekst, andre hjemlede dokumenter publiseres ikke. Dersom du ønsker innsyn i dokumenter som ikke er fulltekstpublisert, må du søke om innsyn på postlista.

Offentlig innsyn og partsinnsyn
Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i offentlighetsloven.

Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre saksbehandlingssystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister. 

Dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Det er offentlighetsloven med forskrifter som regulerer offentlig innsyn og forvaltningsloven med forskrifter som regulerer partsinnsyn.
Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn.

Slik bestiller du innsyn
For innsyn i dokumenter trykker du på knappen "Be om innsyn" på den aktuelle journalposten, og velger "Se over og send bestilling". Her fyller du ut nødvendig kontaktinformasjon og sender bestillingen til oss. 

På bakgrunn av overgang til nytt saks og arkivsystem vil vi i en overgangsperiode ha to postlister. Se dato for riktig postliste under.

For postliste fom. 11.04.23:
Innsynsportal fra Acossky for Kvæfjord kommune

Møter og utvalg fom. 20.04.23:
Utvalg (kvafjord.kommune.no)

Innsyn i dokumenter journalført før 20.04.23:
På bakgrunn av skifte i systemer er ikke lengre dokumenter produsert før 20.04.23 tilgjengelig på nett. Dersom du ønsker innsyn i noe produsert før 20.04.23 kan det sendes en henvendelse med innsynsforespørsel til kommunens e-post postmottak@kvafjord.kommune.no.