Hva inneholder postlisten? 
Postliste (offentlig journal) er en oversikt over post til og fra kommunen, som er registrert i kommunens arkivsystem. Postlisten publiseres vanligvis med en arbeidsdagers forsinkelse og er tilgjengelig i et halvt år. 

Elev, klient og personalsaker publiseres ikke på postlisten.

Innsyn i kommunens dokumenter
Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn.
Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen den siste tiden, unntatt for person-/klientsaker. Listen inneholder de 200 siste dokumentene som er journalført.

Her finner du også politiske møter og saksdokumenter hvor også tekstdokumenter publiseres.
Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringene. Du må be om innsyn i dokumentene.

Offentlig innsyn og partsinnsyn
Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i offentlighetsloven.

Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre saksbehandlingssystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister. 

Dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Det er offentlighetsloven med forskrifter som regulerer offentlig innsyn og forvaltningsloven med forskrifter som regulerer partsinnsyn.
Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn.

Slik bestiller du innsyn
For innsyn ta kontakt med servicekontoret/arkivet på epost postmottak@kvafjord.kommune.no (skriv «Innsyn i postjournal» i overskriften/emnefeltet) eller telefon 77 02 30 00. Journalnummer på journalposten du ønsker innsyn i må oppgis. Henvendelsen vil bli besvart snarest mulig og innen rimelig tid.

 

For postliste:
Postliste (kvafjord.kommune.no)

Møter og utvalg:
Utvalg (kvafjord.kommune.no)