Kulturprisen utgjør 10.000 kr. Prisen skal være en inspirasjonskilde til kunstnerisk og kulturell aktivitet i Kvæfjord kommune, og den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.

Prisene kan tildeles enkeltpersoner, lag, foreninger eller institusjoner i Kvæfjord kommune. Prisene utdeles ved et eget arrangement i kommunens regi. Navn på prisvinnere offentliggjøres først ved tildeling.

Levekårsutvalget treffer avgjørelse om hvem som tildeles prisen.

Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig til Kvæfjord kommune innen frist som annonseres på Kvæfjord kommunes hjemmeside og facebookside, samt i lokalavisen.