Levekårsutvalget har vedtatt at Kvæfjord kommunes kulturpris for 2021 tildeles Leif Skoglund for sitt arkeologiske arbeid med særlig vekt på den samiske tilstedeværelsen i Kvæfjord.

Prisen skal være en inspirasjonskilde til kunstnerisk og kulturell aktivitet i kvæfjord kommune, og den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinnerne.

Forslagstillerne fra samisk komite i Kvæfjord skrev blant annet: «Leif Skoglund fortjener kulturpris for det arkeologiske og historiske arbeidet han har gjort for Kvæfjord kommune. Særlig vil vi trekke fram det arbeidet han har gjort for å synliggjøre den samiske tilstedeværelsen som har vært her gjennom tidene, men som har vært gjemt og glemt. Det arkeologiske arbeidet Leif har vært med på vises lite i det offentlige rom, men registreringene hans er og blir svært viktig når historia skal skrives»

Under prisutdelingen sa ordfører Torbjørn Larsen blant annet: «Det er en meget verdig vinner av kulturprisen for 2021. Jeg har selv fått omvisning på gammeltuftene på Storjorda av prisvinneren. Så gratulerer så masse med prisen, og tusen takk til Leif for den store samfunnsnyttige jobben du gjør for å opplyse alle oss som kommer etter og trenger denne kunnskapen.»

 

1.jpg

Prisvinner Leif Skoglund i midten, med kommunedirektør Merete Hessen på venstre side og ordfører Torbjørn Larsen på høyre side. Foto Kvæfjord kommune

 

 

2.jpg

Kommunedirektør Merete Hessen, representant fra forslagstilleren Samisk komite Nina Johanne Nupuk Johansen, kulturprisvinner Leif Skoglund, ordfører Torbjørn Larsen og huspoet Gerd Salen. Foto Kvæfjord kommune

 

3.jpg

Leif Skoglund mottar prisen. Foto Kvæfjord Kommune

Huspoet Gerd Berit Salen leser selvskrevet dikt

Huspoet gerd Berit Salen leste diktet SPOR som hun har skrevet til prisvinneren.

Dikt: SPOR