Skatteetatens boligverdi (formuesgrunnlaget)

For de som har boligverdi fra Skatteetaten som grunnlag for eiendomsskatt, (Informasjon om grunnlagstype finner du på skatteseddelen som sendes ut hvert år) så er klageinstansen Skatteetaten, enten ved å korrigere i selvangivelsen, eller ved å sende en klage til Skatteetaten.

Informasjon og elektronisk klageadgang til Skatteetaten finner du ved å klikke her.

Du kan også sende en skriflig klage. Da bruker du adressen: Skatt Nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø.

Selvangivelsen kan kun benyttes dersom det gjelder korrigering av p-areal, byggeår eller bygningstype.

Skatteetatens boligverdi (formuesgrunnlaget)

Kommunens takstgrunnlag - Retting og klagebehandling

For de som ikke har boligverdi fra Skatteetaten som grunnlag for eiendomsskatt, er klageinstansen Kvæfjord kommune.

Det er administrasjonen i kommunen som utferdiger de årlige utskrivingsvedtakene for den enkelte eiendom. Administrasjonen har myndighet til å foreta rettinger i vedtakene. Utskrivingsfeil retter eiendomsskattekontoret på egen hånd, med dersom det er andre årsaker til at det er kommet inn klage, eller at eier mener at takstgrunnlaget er urimelig, må saken framlegges for den nemnda som har fattet vedtaket. Dersom eier ikke får medhold til påstander i klagen hos nemda som har fastsatt taksten, sendes saken videre til klagenemnda for sluttbehandling.  

Eier eller regningsmottaker kan klage på taksten som danner grunnlag for skatt hvis det ikke har vært klaget på samme skattegrunnlag tidligere. 
Klagen må inneholde gårds- og bruksnummer og begrunnelse for hvorfor det menes at taksten er feil. 

Klage på eiendomsskattegrunnlag som kommunen har taksert, sender du til:

Kvæfjord kommune, Eiendomsskattekontoret, 9475 Borkenes, eller via e-post postmottak@kvafjord.kommune.no.