Du kan lese mer om aktivitetstilbudet på Frivillighetssentralens Facebookside her

Daglig leder for Kvæfjord frivilligsentral er Hanne Thin Markussen, og kan nåes på telefon 415 69 942