Du kan lese mer om aktivitetstilbudet på Frivillighetssentralens Facebookside her