Husleie og betaling

Den enkelte leietaker inngår leieavtale med kommunen og betaler husleie i henhold til inngått leiekontrakt, og strøm hver måned. Øvrige tjenester som beboere benytter, dekkes av den enkelte.

Hjemmehjelp, økonomiske støtteordninger og hjelpemidler

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp/personrettet praktisk bistand blir gitt etter vedtak, trykk her for mer informasjon om dette. 

Måltider

Leietaker lager måltidene sine selv.

Tilgang til TV og internett

Det er tilrettelagt for at leietaker kan ha TV i sin leilighet. Her må leietaker kjøpe TV- abonnement selv. Internett må leietaker også stå for selv. 

Klesvask

Hver beboer er ansvarlig for vask av egne klær.

Tjenesten for leietakere i leilighetene på Langvassbukt omfatter ikke

  • Tjenester som den enkelte uten videre problemer kan få utført ved legekontor. Dette gjelder for eksempel sårskift, injeksjoner og blodprøver.
  • Følgetjeneste til lege/spesialisthelsetjeneste, med mindre det er tungtveiende årsaker til at dette må gjøres
  • Timebestilling til frisør, fotpleier, optiker etc.