Vik oppvekstsenter - bilde ny side

Vik oppvekstsenter avd. Vik

Vik oppvekstsenter er lokalisert i Vik i Kvæfjord kommune. Oppvekstsenteret gir tilbud for barnehagebarn og skoleelever i 1. til 4. trinn på barneskolen.

 

null

Vik oppvekstsenter avd. Flesnes

Vik oppvekstsenter avdeling Flesnes ligger på Flesnes i Kvæfjord kommune og er en kommunal barnehage. Totalt er vi en liten enhet der læring, samarbeid og omsorg er særlig vektlagt. Oppvekstsenteret ligger kort vei fra Flesnes fergeleie. Vi har et stort lekeområde med lekeapparater og stor ballbinge. Naturen rundt er vakker, og vi benytter fritt lavvoer i utmarka til våre turer. Avdelinga ligger i ei aktiv bygd som utmerker seg med dugnadsarbeid. Dette kommer også barnehagen til gode.