Planstrategi

En planstrategi er et dokument som skal vise hvilke planbehov kommunen har fremover, og hvilke planer som skal prioriteres i løpet av kommunestyreperioden.

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Samtidig med planstrategien ble også planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel vedtatt. Et planprogram skal beskrive hvordan planprosessen skal være, med opplegg for medvirkning, tidsplan, og beskrivelser av satstingsområder og rammer for arbeidet.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er godt i gang, og planen skal være klar for politisk behandling i 2021.

Her finner du planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (PDF)

Kunnskapsgrunnlag 2020

I kunnskapsgrunnlaget 2020 presenteres status, utviklingstrekk og utfordringer på viktige samfunnsområder for Kvæfjord kommune. Kunnskapsgrunnlaget vil være et grunnlagsdokument for Kvæfjord kommunes planstrategi 2020 – 2023, og for arbeid med økonomiplan og budsjett.

Her finner du kunnskapsgrunnlaget for Kvæfjord kommune