Kvæfjord kommune vil med dette meddele at det er inngått nye kontrakter for veterinærvakttjenesten i vårt vaktdistrikt. Det omfatter som kjent, kommunene Evenes, Tjeldsund, Harstad og Kvæfjord, -minus vestsiden av Gullesfjord som dekkes av Sortland.

Det har vært et sterkt ønske fra veterinærene som deltar i vaktordninga, for at vi skulle få etablert er godt, enkelt og tilgjengelig telefonsystem for veterinærvakta. Dette har vi nå gjort gjennom å inngå en avtale med Serit IT og et digitalt og appstyrt system som vaktveterinærene vil benytte. Kostandene med dette dekkes innenfor det særskilte administrasjonstilskuddet som følger med statens vakttilskudd, og medfører derfor ikke ekstra kostnader for kommunene.

Vi har etablert et nummer via Harstad kommune sitt telefonsystem. Nummeret er 77 02 70 00   

Alle som trenger kontakt med veterinær mellom kl. 16.00 og 08.00 på hverdager, i helgene eller på bevegelige helligdager, skal ringe dette nummeret. Dette uansett om det er produksjonsdyr eller kjæledyr det gjelder. De vil da automatisk bli rutet til den veterinæren som har vakt, og som skal være tilgjengelig til en hver tid. Telefonnummeret er kun betjent utenfor klinikkenes åpningstid. Ved behov for veterinærkontakt på dagtid i ukedagene, kontakt din lokale veterinærklinikk.

Hilsen
Rolf Ingar Eggum
Jordbruksrådgiver Kvæfjord kommune