Dette gjelder alle bygninger som ikke har boligeiendom fra Skatteetaten. Typiske eiendommer som er taksert ved bruk av kommunens egne takseringsretningslinjer er boliger på landbrukseiendommer, fritidsboliger og frittstående garasjer, naust og uthus.

Ved hjelp av befaring og oppmåling av bygningene, vil dette grunnlaget sammen med kommunens takseringsregler, danne grunnlaget for takst forslag fra eiendomsskattekontoret til sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt er kommunens takseringsnemnd som vedtar takstene. Nemnda er valgt av kommunestyret og består av tre medlemmer (leder, nestleder og medlem). Valgperioden følger kommunevalgperioden.

Kommunens takseringsretningslinjer finner du her