Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunens taksering av bygninger

I de tilfeller hvor Skatteetaten ikke leverer boligverdi på boliger fastsetter kommunen eiendomsskattegrunnlaget (takst) i henhold til kommunens gjeldende takseringsretningslinjer.

Dette gjelder alle bygninger som ikke har boligeiendom fra Skatteetaten. Typiske eiendommer som er taksert ved bruk av kommunens egne takseringsretningslinjer er boliger på landbrukseiendommer, fritidsboliger og frittstående garasjer, naust og uthus.taksering bolig.jpg

Ved hjelp av befaring og oppmåling av bygningene, vil dette grunnlaget sammen med kommunens takseringsregler, danne grunnlaget for takst forslag fra eiendomsskattekontoret til sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt er kommunens takseringsnemnd som vedtar takstene. Nemnda er valgt av kommunestyret og består av tre medlemmer (leder, nestleder og medlem). Valgperioden følger kommunevalgperioden.

Kommunens takseringsretningslinjer finner du her

 

Publisert | Oppdatert 05. juni 2019