En støttekontakt er en person som hjelper et annet menneske gjennom ulike aktiviteter og samvær til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv over tid. Samvær med en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid, noe å se fram til og en støtte i hverdagen. Støttekontakten bidrar med rådgivning og hjelp.

Personer som trenger bistand til fritidsaktiviteter på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer kan få støttekontakt. Tjenesten er gratis.

Det søkes på tjenesten via skjema "Søknad om helse- og omsorgstjenester". Søknader behandles innen 4 uker. Dersom denne fristen ikke kan overholdes, skal kommunen sende foreløpig svar hvor det opplyses om behandlingstiden.

Støttekontakt tildeles etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2, 6 a.