Bestemmelser

 Sted

Gårds- og bruksnummer

Bestemmelser

Bremnes

Gnr 66 Bnr 24, 26, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54 og 55.

Bestemmelser

Molvik

Gnr 64 Bnr 3, 5, 6, 7, 8 og Gnr 65 Bnr 2

Bestemmelser

Elda

Gnr 61 Bnr 24, 29, 30, 43, 45, 75, 80, 87, 90 og 92. 

Bestemmelser

Utstrand

Gnr 60 Bnr 2, 22, 27, 29, 35, 42, 44, 46, 76, 89, 92 og 118.

Bestemmelser

Dalsnes

Gnr 59 Bnr 21, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 52, 53, 56, 57 og 62. 

Bestemmelser

Hagan-Gårakrysset

Gnr 54 Bnr 11, 14, 24, 25, 34, 35, 41, 67 ,  85 og Gnr 53 Bnr 19, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 54, 57 og Gnr 51 Bnr 11, 22, 23, 28 og Gnr 51 Bnr 16, 40, 43, 44, 51, 62, 74, 75.

Bestemmelser

Gårakrysset-Vikeland

Gnr 51 Bnr 15, 21, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 47, 48, 50, 54, 56, 59, 60 og Gnr 50 Bnr 13, 19, 23, 28.

Bestemmelser

Molnes-Vik

Gnr 48 Bnr 18, 19, 29, 32, 51, 54. 

Bestemmelser

Vik-Voktor

Gnr 47 Bnr 43, 56, 106, 111, 112, 121, 125. 

Bestemmelser

Straumen

Gnr 48 Bnr 20, 22, 23, 25, 26, 30, 36, 37, 40, 48, 56, 57, 60, 61 og Gnr 47 Bnr 20, 47, 57, 66, 74, 76, 

Bestemmelser

Grashola

Gnr 44 Bnr 2, 3, 4.

Bestemmelser

Storjorda

Gnr 45 Bnr 33, 37, 38, 43, 50, 53, 63, 72, 76, 78, 82, 83, 91, 93, 94, 97, 98, 103, 117.

Bestemmelser

Straumen

Gnr 47 Bnr 27, 83, 110 og Gnr 43 Bnr 15, 17, 19, 31, 42, 46, 52.

Bestemmelser

Hundstadneset-Hokland

Gnr 40 Bnr 14, 16, 24, 26 og Gnr 41 Bnr 8, 15, 19, 20,

Bestemmelser

Hundstadneset-Øynes

Gnr 36 Bnr 5, Gnr 37 Bnr 8, 9, 11, 12, 14, Gnr 38 Bnr 6, 8, 9, 10, Gnr 39 Bnr 18, 22, 24, 25, 26, 28, Gnr 40 Bnr 34, Gnr 41 

Bestemmelser

Sandvik-Skommesvik

Gnr 31 Bnr 15, 19, Gnr 32 Bnr 13, 14, 15, 17, 18 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, Gnr 33 Bnr  7 , Gnr 34 Bnr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18.

Bestemmelser

Refsnes

Gnr 30 Bnr 12, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 49, 50, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 79, 82, 94.

Bestemmelser

Melå

Gnr 28 Bnr 12, 14, 25, 27, 29, Gnr 29 Bnr 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 

Bestemmelser

Austerfjord-Aspenes

Gnr 27 Bnr 7, 8, 9,  15, 19, 21, 23, Gnr 28 Bnr 11.

Bestemmelser

Vassvika

Gnr 24 Bnr 1, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.

Bestemmelser

Flesnes-Holand

Gnr 12 Bnr 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 33, 34, 39, 41, 45, 47, Gnr 13 Bnr 18, 37, 43.

Bestemmelser

Bogen

Gnr 13 Bnr 24, Gnr 14 Bnr 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 51, 53, 54.

Bestemmelser

Gombogen

Gnr 15 Bnr 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20.

Bestemmelser

Langvassbukt-Bømark

Gnr 16 Bnr 18, 28, 29, 30 og Gnr 18 Bnr 13, 14, 16.

Bestemmelser

Våtvoll

Gnr 19 Bnr 12, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 41, 60.

Bestemmelser

Løbergsbukta

Gnr 19 Bnr 24, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 54, 66.

Bestemmelser

Eidet-Gullesfjordbotn

Gnr 20 Bnr 14, 17, 18, 19, 23, 24, Gnr 21 Bnr 6, 14.

Bestemmelser

Moelv

Gnr 21 Bnr 4, 5, 7, 9, Gnr 22 Bnr 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19.

Bestemmelser

Gullholm-Tennholmen

Gnr 23 Bnr 17, 18, 20 og 21.