I samsvar med kommuneloven § 14‐3 fjerde ledd, jf. forvaltningsloven § 37 om kunngjøring av forslag om kommunale gebyrer som forskrift.

Kommunestyret behandler økonomiplan, budsjett, eiendomsskatt, gebyrer og betalingsregulativ 15. desember.

Synspunkter som ønskes forelagt for kommunestyret sendes i epost til: postmottak@kvafjord.kommune.no eller i papirpost til: Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

Forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026
Vedtak fra kommunestyret - budsjett og økonomiplan 2023-2026