Kvæfjord kommune samarbeider med Harstad kommune om blant annet kommunal vannforsyning. Noen ganger avdekkes lekkasjer på private stikkledninger i arbeid med de kommunale fellesrør. Les om dette her.