Boligfeltet ble etablert i 1983. Det er i dag en ledig tomt i feltet.

Flesnes har egen skole og barnehage (Flesnes oppvekstsenter).

 Pris pr tomt : kr 1000,-

Oversikt over tomten.