Lamhagen ligger mellom Vik og Straumen i Kvæfjord. Tomtene har nydelig utsikt mot sør, over Straumsbotn

Feltet ble byggeklart i 2019. Feltet består av 10 tomter. 7 tomter er kommunale og er nå byggeklar.

Pris pr tomt: kr 360 000.

 

Oversikt over tomtene.

Tomt 4

Tomt 7 og 8

Tomt 11