Koordinator og individuell plan skal:

  • Sikre at pasient og brukere får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
  • Sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse.
  • Styrke samhandling mellom tjenesteyter og pasient/bruker og eventuelt pårørende.
  • Styrke samhandling mellom tjenesteytere på tvers av fag, nivåer og sektorer.
  • Koordinator skal sikre nødvendig oppfølging og fremdrift.
  • individuell plan er et felles verktøy på tvers av fag, nivåer og sektorer. Den erstatter ikke behov for detaljplan.

Koordinerende enhet kan bidra til:

  • Gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester
  • Svare på spørsmål om habilitering og rehabilitering