Stortinget har vedtatt at en heltidsplass i barnehage fra 1. januar 2022 er kr 3315 per måned og fra 1.august 2022 kr 3050.
I Kvæfjord videreføres maksprisen for 2021 også første halvår i 2022, dvs kr 3230 pr mnd, og fra 1. august 2022 vil maksprisen bli kr 3050 pr mnd. Betaling for kost kommer i tillegg.

Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling

Alle barn mellom to og fem år, samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Familier med en samlet inntekt under 583.650 kroner har i dag rett til gratis kjernetid. Denne grensen heves til 598.825 kroner fra 1. august 2022.

Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal foreldrene ha redusert pris, slik at samlet foreldrebetaling (makspris) til barnehage ikke overstiger seks prosent av husstandens inntekter.

Ansvar
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for begge ordningene, og ordningen er søknadsbasert. Foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender søknad i Visma Flyt Barnehage – Foresattportalen. Det kan her lastes opp relevant dokumentasjon for inntekt, eller dette kan også ettersendes til saksbehandler.

Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.