Barnekoordinator skal:

  • koordinere det samlede tjenestetilbudet rundt familien
  • ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta ansvaret kommunen har for oppfølging og tilrettelegging for familien
  • sørge for at familien får nødvendig informasjon om tjenestetilbudet og relevante pasient- og brukerorganisasjoner
  • sørge for fremdrift i arbeidet med individuell plan

Det er koordinerende enhet i kommunen som har overordnet ansvar for oppnevning av barnekoordinator. Det er foreldre eller den som samtykker på vegne av barnet som skal samtykke til oppnevning av barnekoordinator.  

Behov for barnekoordinator kan fremmes ved å sende søknadskjema eller kontakte Koordinerende enhet.

Skjema - Kvæfjord kommune (DOC) (PDF)