Kreftkoordinator skal bidra med:

  • Å være en samtalepartner og veileder for pasienter og pårørende med spørsmål rundt kreftsykdom
  • Å koordinere og tilrettelegge tilbud og tjenester for kreftsyke voksne og barn og deres pårørende
  • Utvikling og iverksetting av gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen
  • Kreftkoordinator kan komme hjem til deg/dere, eller dere kan komme til hennes kontor. Ring for nærmere avtale.