Kreftkoordinator skal bidra med:

  • Å være en samtalepartner og veileder for pasienter og pårørende med spørsmål rundt kreftsykdom
  • Å koordinere og tilrettelegge tilbud og tjenester for kreftsyke voksne og barn og deres pårørende
  • Utvikling og iverksetting av gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen
  • Kreftkoordinator kan komme hjem til deg/dere, eller dere kan komme til hennes kontor. Ring for nærmere avtale.

Ta kontakt med kreftkoordinator Tone Hellesvik. Fastlege eller sykehus kan også ta kontakt på vegne av deg om du ønsker.

Kreftkoordinator har kontordag onsdager kl. 08.00-15.00, og du kan ringe eller sende melding til telefon 900 11 653. Evt. til servicekontor som henviser videre 77 02 30 00.

Epost (ikke send sensitive opplysninger på epost): kreftkoordinator@kvafjord.kommune.no