Fylkestingstingsvalget 2023

Parti Antall stemmer %
Arbeiderpartiet 291 24,5%
Senterpartiet 190 16%
Fremskrittspartiet 184 15,5%
Høyre 132 11,1%
SV - Sosialistisk Venstreparti 121 10,2%
Rødt 82 6,9%
Industri- og Næringspartiet 66 5,6%
Venstre 46 3,9%
Miljøpartiet de grønne 23 1,9%
Kristelig folkeparti 16 1,3%
Pensjonistpartiet 14 1,2%
Nordkalottfolket 13 1,1%
Norgesdemokratene 5 0,4%
Konservativt 2 0,2%
Partiet Sentrum 2 0,2%
Liberalistene 1 0,1%

 

Valgdeltakelse

54,3% av innbyggerne i Kvæfjord kommune har avgitt sin stemme ved Fylkestingsvalget 2023.

Les mer om valgresultatet på: valgresultat.no/troms_fylkes/kvafjord