Ordfører Birger Holand sier: «Som ordfører synes jeg det er trist at Merete slutter som kommunedirektør. Jeg har hatt et veldig godt samarbeid med Merete siden jeg ble ordfører oktober 2023, men har full forståelse for begrunnelsen og avgjørelsen som er tatt. Merete har i over 10 år gjort en fantastisk jobb for Kvæfjord kommune. Det å sitte i en så krevende stilling over mange år er imponerende og Merete har vært en viktig bidragsyter til gode økonomiske resultater og ikke minst det flotte samarbeidet mellom administrasjon og politisk nivå i Kvæfjord kommune over mange år.»

Kvæfjord kommune vil nå starte prosessen med å finne en ny kommunedirektør.