DSB har allerede sendt ut informasjon til samarbeidspartnere og organisasjoner som tidligere har distribuert informasjon til særlig viktige målgrupper:

  • Barn og unge
  • Eldre med lav teknologisk kompetanse
  • Alvorlig psykisk syke og personer med tunge rusproblemer

Asylsøkere og personer med lav norsk språkforståelse.

Mer informasjon og diverse informasjonsmateriale finnes på www.nødvarsel.no og www.dsb.no/nodvarsel