Prosessmål:

Personalet jobber systematisk for at barn skal tilegne seg språket gjennom språkutviklende samtaler og fortellinger.

Kjennetegn på god praksis:

· Personalet vet at de spontane, uformelle samtalene i hverdagen er viktige som læringsarena.

· Personalet viser respekt for hverandre og vente på tur når barn eller personal snakker.

· Personalet inviterer til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål.

· Personalet bruker bevisst felles opplevelser som utgangspunkt for samtaler og tekstskaping.

· Personalet er tilstedeværende og møter barna på deres premisser.

· Personalet legger til rette for aktiviteter som bidrar til å styrke barnets begrepslæring.

· Barnet får delta i dagligdagse gjøremål som borddekking, rydding, vasking o.l.