Fagressurs:

· Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat”

· «Lær meg norsk før skolestart»

· "Samtaleguide om barnets morsmål” (udir.no)

· Kommunal plan for begrepsundervisning for barnehage og småskolen

· Rammeplanen

· Barnehageloven

· www.skrivesenteret.no

· www.språkløyper.no

· www.udir.no

· www.statped.no

· www.salaby.no (krever feide-innlogging)

· NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (oslomet.no)

 

Pedagogisk materiell:

· Snakkepakken

· Tall- og språksprell

· Språkkista

· Lommetegn

· BU-kasser

· Grep om begreper

· Trampoline (førskolebarna)