Prosessmål:

Personalet jobber systematisk for at barn skal tilegne seg språket gjennom bøker og språklig bearbeiding av innholdet.

Kjennetegn på god praksis:

· Personalet gir alle barna mulighet til å bli lest for hver dag.

· Personalet sørger for at bøker alltid er innenfor barnas rekkevidde.

· Personalet har gode rutiner på lesing i hverdagen (f.eks. lesegrupper).

· Barnehagen har et godt utvalg av bøker, og samarbeider med biblioteket for å ha god tilgang på litteratur for barna.

· Personalet vet at det å formidle godt krever både forarbeid og kunnskap.

· Personalet bruker alle bokens elementer (forfatter, tittel, omslag, tekst og illustrasjoner) i samtaler med barna.

· Personalet bruker bokens handling for å reflektere, fabulere og dikte videre sammen med barna både inne og ute.

· Personalets legger til rette for at barn også kan «trekke seg tilbake» for selv å bla i og lese i bøkene – gjerne i en lese-høre-se-krok hvor bøkene står i barnehøyde.

· Personalet bruker eventyr til dramatisering og utforsking.