Prosessmål:

Personalet jobber systematisk for at barn skal tilegne seg språket gjennom aktivt arbeid med barneskrift.

Kjennetegn på god praksis:

· Personalet vet at oppdagende skriving er en vei inn i lesingen.

· Personalet gir barna mulighet til å eksperimentere med skriving i alle former og varianter.

· Personalet anerkjenner barnas skribleskrift – barneskriving er noe alle kan!

· Utforsking og undring skjer i samhandling mellom barn og personal, ute og inne.

· Barna oppfordres til å skrive barneskrift som personalet oversetter til voksenskrift.

· Personalet vet at bøker, bilder og felles opplevelser er godt utgangspunkt for tegning og skriving.

· Personalet vet at det ikke er noe som er rett eller galt i barneskrift, og at all skriving skjer på barnas premisser.

· Barnas navn skal være godt synlig på barnets plass (garderobe, matbordet ol.)

· Alfabetet og tall henger fremme på alle avdelinger og brukes aktivt til samtale.

· Barnehagen er fysisk godt tilrettelagt med tanke på å motivere og inspirere barna til tegning og skriving, og har tilgjengelig materiale.