Prosessmål:

Personalet jobber systematisk med grunnleggende begrepssystemer etter Nyborg og Hansens modell.

· Se BU-plan.

Kjennetegn på god praksis:

· Personalet legger til rette for at barnet skal få erfaring med og ta i bruk de grunnleggende begrepssystemer.

· Personalet bruker samlingsstund, aktiviteter, turer og smågrupper når det jobbes med begrepsundervisning.

· Personalet bruker begrepene der det er naturlig i hverdagen og er gode språkmodeller.

· Personalet bruker bilder, konkreter og ulike sanser i innlæringsprosessen av nye begreper.

· Personalet bruker den kommunale innlæringsrekkefølgen av grunnleggende begrepssystemer.

· Personalet bruker begrepsundervisningens 3 faser; assosiasjonsfasen, diskriminasjonsfasen og generaliseringsfasen.