Det gjør vi for at politikere, og innbyggerne for øvrig, skal ha en klar oppfatning av kulturskolens kompetanse og verdier, og for å skape et bredt engasjement for fremtidens kulturskole, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

Se informasjon/film på flere språk.