Muntlige ferdigheter er en forutsetning for utforskende samtaler der vi skaper og deler kunnskap med hverandre. Muntlige ferdigheter er en forutsetning for livslang læring og for aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv på en reflektert og kritisk måte.

Muntlige ferdigheter er integrert i alt som har med språk å gjøre. Det kan ikke sees på som en isolert ferdighet. Snakk om tekst og skriving - gjør skriving og lesing av tekst til en integrert del av undervisningen. Å lære et fag er å kunne snakke, lese og skrive om og i faget. De lærerne som lykkes best med sin lese- og skriveopplæring, er i klasserom hvor det nettopp leses, skrives og snakkes om tekst.


KILDE: «Rammeverk for grunnleggende ferdigheter», Utdanningsdirektoratet

 


 

MÅL

 

KJENNETEGN PÅ GOD PRAKSIS

 

 

 

Opplæring med fokus på å øke elevens ordforråd og muntlige ferdigheter.

 

 

Eleven skal ha:
 

Begynnende kompetanse:

 • Gjengi                                       - Definere
 • Gjenta                                       - Beskrive
 • Fortelle                                    - Liste opp
 •  

Grunnleggende kompetanse:

 • Forklare med egne ord       - Oversette
 • Påvise                                       - Løse
 • Fortolke                                   - Velge
 • Vise                                           - Bruke
 • Formulere                               - Finne

 

Høy kompetanse:

 • Analysere                                - Planlegge
 • Finne                                        - Oppsummere
 • Undersøke                              - Dokumentere
 • Sammenligne                         - Trekke slutninger
 • definere

 

Læreren skal:
 

 • Være en god muntlig rollemodell gjennom å:
  - være bevisste rundt kroppsspråk.

- være en god lytter.

- tilpasse språket etter alder og utvikling på elevene.

- variert språk.

 • Lese, skrive og snakke om tekst.
 • Legge til rette for at det skapes et klasserom hvor alle elever får fram sin stemme.
 • la elevene få starte med å tenke individuelt, før de kan få dele tankene med sidemannen, for så å dele det de har snakket om i plenum (I-G-P- metoden).
 • legge til rette for samskriving og andre former for elevsamarbeid hvor elevene får være muntlig aktive.

Fagressurs:

-Film - Språkverksted:

https://www.youtube.com/watch?v=3jcAJS5wotc