Tur til Olavsgammen torsdag 4. februar kl. 11.00

Ved Olavsgammen i Trastadskaret vil Olav Myhr, tidligere lærer ved Trastad skole, fortelle om byggverket med utgangspunkt i den nordsamiske gammen.

Mer informasjon på Frivilligsentralens facebookside.

Husk forhåndspåmelding til turen!

Kvæfjord bibliotek

Kvæfjord bibliotek har mange bokutstillinger i samisk uke. Der kan du låne samiskspråklige bøker og norskspråklige bøker om samisk historie, kultur og håndverk. De har bøker for barn, ungdom og voksne. Velkommen innom biblioteket i samisk uke. Se digital bokpresentasjon.

Trastad samlinger

Trastad Samlinger legger den samiske utstillingen ut på facebook gjennom flere poster i løpet av februar. I tillegg vil det bli publisert verk fra samlingen, laget av Wenche Nilsen fra Alta, på digitaltmuseum.no. På Instagram vil det også bli postet samisk Outsider Art gjennom hele februar.

https://www.facebook.com/OAStreetGallery/
https://digitaltmuseum.no/search/?q=Trastad+Samlinger+
https://www.instagram.com/trastadoutsiderart/

Foto og fortellinger - Kvæfjord Rådhus

Gjennom foto og fortellinger knyttet til menneskene på bildene, får du et innblikk i hvordan livet for hundre år siden var for den samiske befolkningen i Nord-Norge. Skriftserien og fortellingene er produsert av Várdobáiki samiske senter. Utstillinga på rådhuset består av 3 av 31 fortellinger. Disse er fra Kvæfjord.

Digitale forestillinger

Det legges ut digitale forestiller på ca. 5-20 minutt med forskjellige temaer som tilbys barnehager i Harstad og nærområdet. De passer til aldersgruppen 3-6 år, samt småtrinnet. 

Filmene legges i hovedsak ut på Harstad Tidende sin hjemmeside.

Markering av samenes nasjonaldag 6. februar kl. 18.00

Med støtte av komiteen for samisk uke i Harstad og samarbeid med Harstad Tidende, blir det laget en 45 minutters digital sending på samisk nasjonaldag 6. februar kl 18.00. Her blir det bl.a. innslag fra Kvæfjord. Mer om innholdet i den digitale sendingen finnes på Det samiske Harstad /Hárstták. Siden oppdateres fortløpende, så følg med der!

Bikuben, Borkenes fredag 12. februar

Fredag 12. februar kl. 12.00 - 14.00 markeres samisk nasjonaldag med temaet samisk musikk og kultur på Bikuben i Bygdeveien 18.

Fullstendig program for samisk måned i Giehtavuona/Kvæfjord og Hársták/Harstad.