Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud for ungdom i alderen 13-20 år, som bor og oppholder seg i Kvæfjord. Det er ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på som handler om fysisk, psykisk eller seksuell helse. For eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

 

På helsestasjon for ungdom møter du helsesykepleier. Ved behov kan du også få time hos lege.

Vi som arbeider på helsestasjonen har taushetsplikt.

 

Åpningstid: Onsdager 14.30-18.00

 

Kontakt: tlf: 770 23350 eller 416 67 898 (du kan sende SMS for å avtale time)

            e-post: helsestasjonen@kvafjord.kommune.no

 

Besøksadresse: Kvæfjord helsehus, Kveldroveien 2, 9475 Borkenes

 

Lover og retningslinjer

Helsestasjonen arbeider etter gjeldende lover og retningslinjer. Alle som arbeider ved helsestasjonen har taushetsplikt.

De mest aktuelle lover og forskrifter er nevnt. Andre lover og forskrifter kan ha tilsvarende bestemmelser.

 

Nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjon

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelser av helsehjelp (Pasientjournalloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)