Formannskapets innstilling i saken ligger nå ute til ettersyn fram til kommunestyrets behandling den 12.desember, jf kommuneloven § 14-3, fjerde ledd og forvaltningsloven § 37. Dokumentene er tilgjengelig i papirutgave på biblioteket og på rådhuset og kan også bestilles ved henvendelse til servicekontoret.

Eventuelle innspill eller kommentarer som bør gjøres kjent for kommunestyret kan sendes til epost: postmottak@kvafjord.kommune.no eller papirpost: Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

 

Formannskapets innstilling i budsjettsaken BUD2020 Innstilling.pdf

 

Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 <LINK: https://www.kvafjord.kommune.no/budsjett-og-oekonomiplan-2020-2023.6261550-415609.html>