Hvem kan søke midler?

Dersom du eier eller leier en landbrukseiendom hvor det bedrives tilskuddberettiget jordbruksproduksjon, kan du søke denne tilskuddsordningen. Dersom du leier eiendommen trenger du en godkjenning fra eier for å søke. Både privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

Les mer om denne veiledning og regelverk for ordningen ved å besøke Landbruksdirektoratets informasjon om SMIL-tilskudd på www.landbruksdirektoratet.no

Søknadsskjema for SMIL-midler finner du på skjemaet tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket hos www.altinn.no

Ved spørsmål kan du kontakte:
Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26, 9475 Borkenes
Tlf. 77 02 60 00