Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Her finner du informasjon om slike, veileder: https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Regionale-miljotilskudd-for-Troms-2018/