Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.Her finner du informasjon om slike, veileder: https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Regionale-miljotilskudd-for-Troms-2018/