Kommunen har en kriseomsorgsgruppe (psykososialt kriseteam) som har som oppgave å ta hånd om berørte og pårørende i forbindelse med psykiske belastninger en sak som dette kan medføre. Kriseomsorgsgruppen får man kontakt med via legevakten.

Dersom det er noen av våre innbyggere som har behov for kontakt med kommunens kriseomsorgsgruppen i forbindelse med denne saken, ring telefon 911 28 466/ 993 19 230.

https://www.kvafjord.kommune.no/kommunal-beredskap.467411.no.html