Hver kommune har også en kriseomsorgsgruppe (psykososialt kriseteam) som har som oppgave å ta hånd om skadede og pårørende i forbindelse med psykiske belastninger en ulykke kan medføre. Kriseomsorgsgruppen får man kontakt med via Legevakten.

Hver enkelt kommune har ansvaret for tiltak som iverksettes i egen kommune som følge av en større ulykke eller krise, men vi kan støtte og hjelpe hverandre på tvers av kommunegrensene.

Kommunen har utarbeidet en kriseplan.