Vi ser etter:

Trivselspersoner:
Mennesker med tid og overskudd til å gjøre det lille ekstra for barn/ungdom som trenger noen å snakke med, oppleve gode ting sammen med, f.eks. 1 ettermiddag i uka. Vi forsøker å matche trivselsperson og barn/ungdom ut fra felles interesser.

Besøkshjem:
Helt alminnelige hjem som kan ta imot barn/ungdom en eller flere helger pr. mnd. Dette fungerer som en støtte til familier som har særlige behov.

Tilsynsperson:
Alle barn som bor i fosterhjem skal ha en tilsynsperson, som skal se til at barnet/ungdommen blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. Tilsynspersonen skal bistå barneverntjenesten i å se til at barnet/ungdommen får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Barnet/ungdommen skal kunne ta opp evt. problemer i forhold til fosterhjemmet eller barneverntjenesten med sin tilsynsperson. Det er 4 besøk pr. år.

Fosterhjem:
Vi har behov for gode trygge voksne som kan gi fosterbarn omsorg og kjærlighet. Fosterbarn er ulike, både i omsorgsbehov, alder og personlighet. Vi har derfor bruk for et mangfold av fosterhjem, slik at man kan “matche” barnet og fosterforeldrene best mulig.

Beredskapshjem:
Barn blir plassert midlertidig i beredskapshjem fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Beredskapshjemmet har omsorgen for barnet/ungdommen inntil en annen varig løsning er funnet. Et beredskapshjem er et hjem som på kort varsel kan ta imot barn/unge som er i en akutt situasjon.