Kvæfjord kommunestyre har vedtatt utskriving av eiendomsskatt for året 2020 på alle faste eiendommer i hele kommunen med 4,25 promille. Eiendomsskatten forfaller til betaling samtidig med de kommunaltekniske gebyrer. Eiendomsskattelister for 2020 vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på Kvæfjord rådhus og på kommunens hjemmesider.

Kommunestyret har også vedtatt kommunale gebyrer og betalingssatser for året 2020. Fullstendig oversikt over gebyrer og betalingssatser.


Følgende informasjon om månedlig fakturering utgår for 2020. Månedlig fakturering blir effektuert fra januar 2021.

Første termin for de løpende kommunaltekniske gebyrer og for eiendomsskatt 1.januar-30.april forfaller samlet til betaling pr 20.mars. Fra mai går kommunen over til månedlig fakturering med forfall den 20. i hver måned; dvs første gang slik at kommunaltekniske gebyrer og eiendomsskatt for mai forfaller til betaling pr 20.mai.


Faktura for hver termin sendes ut om lag tre uker før forfall. For gebyrer og eiendomsskatt som ikke er betalt ved forfall, beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende rentesats.