Kommunedirektøren presenterte i møte i Kvæfjord formannskap den 9. november sitt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 samt gebyrer og betalingssatser på kommunale tjenester for 2021. Forslaget blir deretter forelagt ungdomsrådet, fellesrådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser, levekårsutvalget, teknisk utvalg, arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget i høringsrunde, før formannskapet tar saken til behandling i møte planlagt til 23. november.

 

Formannskapets innstilling om budsjett og økonomiplan med gebyrer og betalingssatser vil deretter bli offentliggjort med 14 dager frist. Budsjettsaken kommer deretter til endelig behandling i Kvæfjord kommunestyre den 10. desember.

 

Budsjett og økonomiplan 2021-2024