Administrasjonen i Kvæfjord kommune sendte 15. august 2018,  to dokumenter til ulike høringsinstanser i forbindelse med andre gangs høring i  overnevnte sak. Dokumentene legges nå i tillegg ut på kommunens hjemmeside,  som offentlige høringsdokument. Det er mulig for alle som ønsker det,  å komme med uttalelse i saken. Dokumentene er :

  1. UTREDNING AV FREMTIDIG BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR FOR VIK SKOLEKRETS OG FLESNES SKOLEKRETS I KVÆFJORD KOMMUNE, Del 1 – FAKTAGRUNNLAG, versjon 2
  2. UTREDNING AV FREMTIDIG BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR FOR VIK SKOLEKRETS OG FLESNES SKOLEKRETS I KVÆFJORD KOMMUNE, Del 2 - Vurderinger og anbefalinger

Det har tidligere vært gjennomført høringsrunde på del 1. På bakgrunn av innspill i høringsrunden ble det gjort noen mindre justeringer i faktagrunnlaget. Dette legges derfor ut på ny høring samtidig med del 2. Del 2 bygger på del 1.

Utredningen bygger på:

  • Kvæfjord kommunestyres vedtak 14.12.2018 i K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

  • Levekårsutvalget i Kvæfjords vedtak 14.2.2018 i LEV-sak 3/18 Fremdriftsplan og prosess for utredning av skole- og barnehagestruktur Flesnes skolekrets

  • Levekårsutvalget i Kvæfjords vedtak 14.2.2018 i LEV-sak 4/18 Fremdriftsplan og prosess for utredning av skole- og barnehagestruktur Vik skolekrets

  • Kvæfjord formannskaps vedtak 23.04.2018 i F-sak 25/18 Utredning av fremtidig skole- og barnehagestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets – Del 1 Faktagrunnlag

  • Levekårsutvalget i Kvæfjords vedtak 25.4.2018 i LEV-sak 8/18 Utredning av fremtidig skole- og barnehagestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets – Del 1 Faktagrunnlag

  • Utredningens Del 1 – Faktagrunnlag, versjon 2, justert etter høringsrunde våren 2018

Denne høringen er et av flere ledd i en arbeidsprosess. Formålet er at alle parter skal høres i en grundig prosess. Prosessen skal føre frem til politisk behandling og vedtak. Høringsinnspillene vil bli gjennomgått og vurdert før det legges frem en skolestruktursak med innstilling til politisk behandling. Etter vedtatt fremdriftsplanen skal saken til slutt behandles i kommunestyret 11. oktober 2018.

Høringsfrist: Søndag 16. september 2018

Høringsuttalelser sendes til: Kvæfjord kommune, bygdevegen 26, 9475 Borkenes. Epost: postmottak@kvafjord.kommune.no
                                                 Merk sending: Høringsuttalelse barnehage- og skolestruktur

 

Med vennlig hilsen

Merete Hessen

Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

tlf 77023011/ 95837181