Opptakten til jubileet stod Borkenes skole- og drillkorps for. Nydelig musikk og drilling. Etter rebusløp der gjestene vandret gjennom et spennende område for flotte naturopplevelser og læring ble det servert grillpølser og kaker.

Etter at enhetsleder Irene Bastiansen hadde ønsket gjestene velkommen holdt ordfører Torbjørn Larsen og oppvekstsjef Linda Motrøen Paulsen tale og overrakte blomsterhilsen fra Kvæfjord kommune.

Oppvekstsjefens fortalte følgende om skolens historie:

«Tenk på det at ungene i området har hatt samme skolevei siden Norge var i union med Sverige og før ostehøvelen ble oppfunnet. Det området her var et av de første stedene i Kvæfjord som fikk eget skolehus. Allerede fra 1864 var det et fast skolebygg på Voktor/Vinterveien nedenfor Snyhetta hvor barna i området fikk undervisning noen uker i året. Ellers i kommunen gikk det på omgang i bygda å huse skoleundervisningen og kost og losji til lærer.

I 1895 bestemte herredsstyret at nytt skolebygg skulle oppføres på tomta der skolen ligger i dag, og det er dette stedet sitt 125 årsjubileum vi feirer i dag. Det gamle skolebygget fra 1864 ble da flyttet og ombygd til Vik forsamlingshus.

Da dette ble gjort, var det tydeligvis en diskusjon rundt plasseringa av det nye skolebygget. I vedtaket fra herredsstyret, romjula 1895 står følgende:

Skolehuset for Viks kreds bliver at opføre på den av skolestyrets foreslåede tomt på «Snåkåtvejsletten(????)». Ordføreren stemte for forslaget på betingelse af at opsidderne fra Salen, Strømmen, Lamhagan og Straumsbotten, som herved har opnået at få huset sat på et brukbart sted i mot opsidderne fra Vik og Vogters forslag om at bygge på beboet sted, pålægger at flytte huset i tilfælde af at det valgte sted skulle på grund af en afsides beliggenhet vise sig uheldig for skolens moralske og opdragende gjærning.

(Litt vanskelig å tyde skrifta)

Skolen står her enda, så det gikk bra. Det var på dette tidspunktet da 34 barn i Vik og Storjord skolekrets.

Dette nye skolebygget var en del av en større satsning på å bygge faste skolebygg i kommunen og landet ellers, og mer enn 10 slike skolebygg ble vedtatt oppført i kommunen løpet av 1890-årene.

I 1959 ble det oppført et nytt bygg, som er basen for dagens bygg. Etter hvert ble også barnehagetilbudet i kommunen utbygd, og Vik fikk barnehage rett ved skolen. På 2000-tallet var barnetallet synkende og økonomien i kommunen vanskelig, og i desember 2007 vedtok Kvæfjord kommunestyre å utrede muligheten for å etablere et oppvekstsenter på Vik. Fra 01.08 2010 var oppvekstsenteret et faktum, med barnehage, SFO og skole i samme bygg.

I dag en skoledel med 23 elever på 1.-4-trinn og 34 unger i barnehagen».