6 adressenavn er avhengig av hvordan Kartverket fastsetter endelig skrivemåte. Det er også vedtatt bruk av «Gapøya» som adressenavn for boliger på Gapøya. Berørte oppsittere vil i løpet av rimelig tid få brev fra kommunen om tildeling av veiadressenummer.

I 2017 ble det tildelt 15 adressenavn for veier med mer bosetting, fra tidligere er også navnsatt 56 veier i kommunen slik at vi nå nærmer oss full dekning i form av veiadresser i tillegg til de mer kronglete matrikkeladresser.

Som grunnlag for å fullføre adresseringen, går vi inn i en siste behandlingsrunde med navnsetting for fylkesveien fra Bygdeveien til brua over Straumen samt for 700 meter vei på Voktor. Disse navneforslagene er kunngjort med høringsfrist 1.juni 2019.

 

Kart som viser de vedtatte 50 nye adressenavn.