Vannlekkasjen er nå utbedret. Våre dyktige folk i Harstad, har jobbet godt og effektivt, og utbedret dette veldig kjapt. Det var nok kapasitet i høydebassengene, slik at ingen ble fri for vann. Lekkasjen var i flomålet nedefor vannbehandlingsanlegget på Vebostad

Det har oppstått en vannlekkasje etter vannbehandlingsanlegget fra Vebostadvannet i Kvæfjord. Personell fra Harstad kommune vi foreta reparasjon i løpet av ettermiddagen og kvelden. Det oppfordres til å ha økt bevissthet på vannforbruket fram til lekkasjen er tettet.