Dette skyldes arbeid med kommunal hovedvannledning, iforbindelse med bygging av ny skole på Borkenes.

Når vannet er satt på igjen, kan det være misfarging og kommunen anbefaler at det tappes kaldtvann så nær inntaket som mulig til vannet er klart igjen. Tapp opp forbruksvann om nødvendig Ved spørsmål  kontakt kommunen på telefon 77023000

Kart Skolegata