Kommunevalget 2023

Parti Antall stemmer %
Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet 389 29,1%
Senterpartiet 339 25,4%
Arbeiderpartiet 280 21,0%
SV - Sosialistisk venstreparti 218 16,3%
Venstre 110 8,2%

 

Mandatfordeling

Parti Antall
Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet 6
Senterpartiet 6
Arbeiderpartiet 5
SV - Sosialistisk Venstreparti 4
Venstre 2

Valgdeltakelse

60,8% av innbyggerne i Kvæfjord kommune har avgitt sin stemme.

Les mer om valgresultatet på: valgresultat.no/kvafjord_kommune